Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie - Małgorzaty Groszek

O KANCELARI

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Małgorzaty Groszek jest obecnie jedyną kancelarią komorniczą mającą swoją siedzibę na Ursynowie w Warszawie. Właściwym obszarem działania kancelarii jest zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji obszar właściwości sądu rejonowego czyli w tym przypadku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów.

Na terenie dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów komornicy działający w obrębie właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mają wyłączność egzekucji z nieruchomości, własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, odrębnej własności lokalu uzyskanej od gminy lub developera, lokali zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

W pozostałych sprawach zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 11:

W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych.

UWAGA:
W dniu 12.06.2020 kancelaria nieczynna


KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE
MAŁGORZATA GROSZEK

Al. Komisji Edukacji Narodowej 55/2
02-797 WARSZAWA - Ursynów
(stacja metra Imielin)
tel.:
22 851 68 96
fax:
22 851 15 50