Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie - Małgorzaty Groszek

WZORY DOKUMENTÓW

W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 791^1 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.

Poniżej wzory wniosków egzekucyjnych.

Wnioski podstawowe

Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM)
Otwórz
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP)
Otwórz
Wniosek o zawieszenie postępowania
Otwórz
Wniosek o umorzenie postępowania
Otwórz

Eksmisja

Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji świadczenia pieniężnego
Otwórz
Wniosek o umorzenie postępowania
Otwórz

UWAGA:
W dniu 12.06.2020 kancelaria nieczynna


KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE
MAŁGORZATA GROSZEK

Al. Komisji Edukacji Narodowej 55/2
02-797 WARSZAWA - Ursynów
(stacja metra Imielin)
tel.:
22 851 68 96
fax:
22 851 15 50